Štěnovice
Hřbitov se nachází na SV okraji obce, 500 m východně od zámku, 700 m SV od kostela, na svahu nad potokem, v ulici K pile.

Doba založení hřbitova není známá. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1831. Pohřby se zde konaly do 30. let 20. století. U hřbitova stojí přestavěný bývalý hrobnický domek. Hřbitov byl restaurován před rokem 1985 a v letech 1991 a 1992.