Kožlany
Hřbitov se nachází 1,5 km SZ od obce. Ze silnice do Hradecka odbočuje před železničním přejezdem doprava cesta ke kamenolomu, hřbitov je za ním.

Hřbitov byl založen zřejmě před rokem 1700, v letech 1783 a 1821 byl rozšířen. Nejstarší náhrobek je z roku 1717. Poslední pohřeb se zde konal roku 1936. V JV rohu hřbitova stojí zbytek márnice s kamenným obřadním stolem.

Hřbitov se 300 náhrobky barokního a klasicistního typu.