Čkyně
Hřbitov se nachází v obci, 600 m JJV od zámku, při silnici do Hradčan nad železnicí.

Hřbitov byl založen v poslední čtvrtině 17. století, v 19. století byl rozšířen. Nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1688. Poslední pohřeb se zde konal roku 1942. Na márnici z 19. století je hebrejský nápis a pamětní deska připomínající židovskou komunitu a oběti holocaustu. Na hřbitově je speciální dětské oddělení. Celkem se zde konalo asi 500 pohřbů. Hřbitov byl průběžně restaurován v letech 1982–1992.

Velmi cenný hřbitov s více než 400 náhrobky jihočeského barokního typu.