Dub
Hřbitov se nachází 1 km jižně od obce, na kopci v lese.

Hřbitov byl založen nejpozději na počátku 18. století (snad kolem roku 1706). Nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1688. Pohřby se zde konaly do roku 1940. Od roku 1992 se hřbitov postupně rekonstruuje.

Hřbitov s více než 100 náhrobky barokního a klasicistního typu.