Vlachovo Březí
Hřbitov se nachází 400 m severně od náměstí, na severním okraji obce, za objektem bývalého pivovaru.

Hřbitov byl založen před rokem 1692, v 18. a v polovině 19. století byl rozšířen. Nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1729. Z vozovny či márnice postavené v jihozápadním koutě hřbitova ve 2. polovině 19. století zůstaly jen malé zbytky obvodového zdiva. Ohradní zeď z lomového kamene včetně vstupní brány s kovanou brankou byla v 90. letech 20. století opravena.

Cenný hřbitov se 170 náhrobky jihočeského barokního a klasicistního typu.