Praha-Smíchov
Starý hřbitov se nachází v ulici U starého židovského hřbitova, na vrcholu kopce.

Hřbitov byl založen snad roku 1788, nejstarší čitelné náhrobky jsou z počátku 19. století. Pohřby se zde konaly do roku 1921. Na kraji hřbitova je zbytek márnice. Hřbitov byl restaurován v letech 1980–1981.


Nový hřbitov se nachází v Peroutkově ulici.

Hřbitov byl založen roku 1903 a dosud se zde pohřbívá. Hřbitov byl roku 1980 zmenšen kvůli stavbě adventistického kostela. Po roce 1980 byla postavena nová severní zeď a brána.


 
Starý hřbitov

Nový hřbitov