Praha-Žižkov
Starý hřbitov se nachází ve Fibichově ulici, na kraji náměstí pod žižkovským televizním vysílačem.

Hřbitov byl založen roku 1680 jako morové pohřebiště, znovu se zde pohřbívalo v době morové epidemie ve druhém desetiletí 18. století, od roku 1787 byl hlavním pražským hřbitovem, kdy vešel v platnost zákaz pohřbívání uvnitř města. Pohřby se zde konaly do roku 1890. Po druhé světové válce hřbitov přestal být udržován. Zarůstal a pustl, řada náhrobků byla povalena. Roku 1960 byl z větší části zrušen a přeměněn na park (Mahlerovy sady). Nejstarší část s náhrobky význačných osobností však zůstala zachována a od parku ji oddělila nová zeď. V letech 1985–1990 zde byla postavena věž televizního vysílače. Zachovaná nejstarší severní část hřbitova byla roku 1985 opravena. Je zde pohřbeno mnoho významných osobností. Roku 1948 zde bylo pohřbeno 180 poškozených Tór, odvezených nacisty z Nizozemí. Přízemní budova vedle hřbitova bývala židovský lazaret.

Hřbitov s množstvím cenných barokních a klasicistních náhrobků a několika tumbami.


Nový hřbitov se nachází poblíž stanice metra Želivského, v ulici Nad vodovodem.

Hřbitov byl založen roku 1890 a v následujících letech byla postavena monumentální obřadní budova v novorománském slohu. Rozlehlý hřbitov byl projektován pro mnoho desítek tisíc hrobů, zatím je zde pohřbeno asi 15 000 zemřelých. Roku 1933 bylo na východním konci hřbitova zřízeno urnové oddělení s vlastní funkcionalistickou obřadní síní. Pohřbívá se zde dodnes. Na hřbitově je památník obětem holokaustu, židovským vojákům, obětem katastrofy na lodi "Patria" a zaniklé obce v Dolních Kralovicích.

Hřbitov s mnoha cennými náhrobky od předních sochařů a architektů.


 
Starý hřbitov
Nový hřbitov