Dražkov
Hřbitov se nachází 2 km JZ od obce, na kraji lesa na vrchu Radobylka, 1 km JVV od mostu přes Vltavu v Kamýku, jižně od silnice Kamýk nad Vltavou–Krásná Hora nad Vltavou.

Hřbitov byl založen v 17. století (údajně roku 1680). Naposledy byl rozšířen ve 2. polovině 19. století. Nejstarší čitelný náhrobek je roku 1681. Pohřby se zde konaly do roku 1936. V márnici je zachován kamenný stůl k rituálnímu omývání zemřelých. V letech 1990–1992 byl hřbitov vyčištěn, byla opravena zeď a postaveny povalené náhrobky.

Cenný hřbitov s asi 300 náhrobky barokního a klasicistního typu.