Nové Strašecí
Hřbitov se nachází 1 km JJV od náměstí v Křivoklátské ulici vedoucí do Horního Pecínova, za městským hřbitovem.

Hřbitov byl založen roku 1835. Poslední pohřeb se zde konal pravděpodobně roku 1950. Nejstarší náhrobky jsou z roku 1859. Je zde dochováno 239 náhrobních kamenů. Hřbitov je udržován. Hrobnický dům čp. 416 z konce 19. století je využíván jako byt správce.


(Starý hřbitov z poloviny 17. století stával 100 m SSZ od hlavního náměstí mezi Havlíčkovou ulicí a náměstím 5. května, v minulosti byl přístupný od západu z náměstí 5. května úzkou uličkou. Užívaný byl do poloviny 19. století, po roce 1952 byl zlikvidován, všechny náhrobky byly odvezeny a celá plocha byla přeměněna na zahrady, dvorky nebo je využívána technickými službami. Dnes z něho zbyla pouze zeď.)