Rakovník
Hřbitov se nachází 1 km JV od náměstí, na okraji města, v ulici Fr. Diepolta vedoucí do Nového Domu, po levé straně v prudké stráni.

Hřbitov byl založen roku 1635, rozšířen byl v letech 1745, 1856 a 1891. Nejstarší čitelný náhrobek je z let 1656–1657. Dodnes se zde pohřbívá, zatím poslední pohřeb se konal roku 1979. Hřbitov má speciální dětské, uprchlické a urnové oddělení. Klasicistní domek hrobníka čp. 20, v němž je malá expozice o dějinách Židů v regionu, pochází z 1. poloviny 19. století. Urnové oddělení a obřadní síň jsou z počátku 20. století. V obřadní síni je dochována iluzivní výmalba a část mobiliáře.

Velmi cenný hřbitov se 430 náhrobky barokního a klasicistního typu.