Dobruška
Hřbitov se nachází na severním okraji města, 650 m SV od hlavního náměstí, na konci zástavby v Křovické ulici.

Hřbitov byl založen roku 1675, jeho původní rozloha byla 50 x 10 kroků, později byl obehnán kamennou zdí. Roku 1881 byl rozšířen. Nejstarší dochované náhrobky jsou z roku 1688. Poslední pohřeb se zde konal roku 1947. V bývalé márnici-vozovně z 19. století je malá expozice věnovaná dějinám místní židovské obce. Na hřbitově je společný hrob židovských vojáků rakouské armády, obětí bitvy u Náchoda v prusko-rakouské válce roku 1866. Hřbitov byl opravován v 60. a 70. letech 20. století.

Hřbitov s 246 náhrobky barokního a klasicistního typu.