Čichtice
Hřbitov se nachází 800 m JV od obce, na svahu mezi loukami, na kraji lesa.

Hřbitov byl založen snad ve 2. čtvrtině 18. století. Nejstarší náhrobek je z roku 1798. Pohřby se zde konaly do počátku 20. století. Márnice neznámého stáří byla na konci 90. let 20. století zrekonstruována.

Hřbitov se 130 náhrobky jihočeského typu s rostlinnou ornamentikou.