Radenín
Hřbitov se nachází 800 m SV od návsi, na návrší mezi poli.

Hřbitov je neznámého stáří, doložen je v 1. čtvrtině 18. století. Nejstarší náhrobky jsou z roku 1741. Poslední pohřeb se zde konal někdy v letech 1940–1942. Na hřbitově je zachovalá márnice.

Hřbitov s náhrobky barokního a klasicistního typu.