Bílina
Hřbitov se nachází 600 m JZZ od hlavního náměstí, za komunálním hřbitovem, přístup
k němu je přes bývalé zahradnictví.

Hřbitov byl založen roku 1891. Nejstarší náhrobky jsou z doby založení a je zde jeden starší, pravděpodobně přenesený z jiného hřbitova. Poslední pohřeb se zde konal před rokem 1939, ale v letech 1942–1945 zde byli pohřbeni sovětští zajatci. Na kraji hřbitova stojí zbytek márnice a vstupní brány.

Zanedbaný zbytek hřbitova.