Teplice
Hřbitov se nachází 700 m SZ od hlavního náměstí, ve Hřbitovní ulici, vstup je z Křižíkovy ulice. Tvoří jižní část komplexu městských hřbitovů.

Hřbitov byl založen roku 1862. Nejstarší náhrobky jsou z doby založení. Pohřbívá se zde dodnes. U SV zdi hřbitova se nachází dětské oddělení, u JV zdi jsou pohřbeni padlí sovětští vojáci. Při vstupu na hřbitov stojí zanedbaný hřbitovní dům.