Třebíč
Hřbitov se nachází 600 m od centra, na severním okraji města, na stráni nad Týnským potokem, přístup je z ulice Hrádek.

Hřbitov byl pravděpodobně založen v 1. polovině 17. století, několikrát byl rozšířen. Nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1625. Poslední pohřeb se zde konal v 70. letech 20. století. Je zde asi 11 000 pohřbů a asi 3 000 náhrobků. Hřbitov je rozdělen na starou a novou část, je zde památník obětem holocaustu a židovským vojákům. Kamenné rituální umývadlo je z let 1716–1717. Pomník 290 obětí holocaustu je z roku 1957. Obřadní síň je z roku 1903. V letech 1983–1988 byl hřbitov restaurován.

Velmi cenný hřbitov s náhrobky renesančního, barokního a klasicistního typu.