Rousínov
Hřbitov se nachází v JZ části obce, nedaleko ulice vedoucí do místní části Rousínovec, přístup je z ulice Trávníky.

Hřbitov je neznámého stáří, vznikl pravděpodobně po 1. polovině 15. století. Nejstarší čitelné náhrobky jsou z doby kolem roku 1620. Hřbitov byl několikrát rozšířen či jinak upravován, nedaleko dvou kovaných vstupních bran se nachází pamětní kamenná deska, která byla umístěna ve vnitřní části ohradní zdi jako vzpomínka na rozšíření hřbitova, jež proběhlo v roce 1902. Poslední pohřeb se zde konal 22. 5. 1938. Hrobnický dům, který byl součástí hřbitova až do roku 1978, kdy byly odstraněny jeho poslední zbytky, se nacházel v blízkosti vstupu na hřbitov, prostor po něm byl využit ke stavbě garáží. Hřbitov není udržován, část náhrobních kamenů je vyvrácená nebo povalená.

Velmi cenný hřbitov s náhrobky barokního a klasicistního typu.