Pár slov úvodem...     


     Vítám vás na svých stránkách věnovaných židovským hřbitovům v Čechách a na Moravě.

     Na území naší republiky se dochovalo asi 346 židovských hřbitovů a židovských oddělení na komunálních hřbitovech. Jako cíl jsem si vytkla je všechny navštívit, zjistit jejich současný stav a fotograficky je zdokumentovat. Pevně doufám, že se mi to jednou podaří.

     Na svých stránkách uvádím pouze ty hřbitovy, které jsem sama navštívila a sama vyfotografovala. Informace, které u těchto hřbitovů naleznete, pocházejí jednak z literatury a jednak jsou to mé vlastní poznatky, postřehy a upřesňující informace.

     Není pro mě smyslem uvádět i ostatní hřbitovy bez fotografií a jen s textem, opsaným z knížek. Věřím, že  v budoucnu, jak budou další hřbitovy přibývat, najdete zde i ten „svůj“, který na těchto stránkách dosud postrádáte...